LIETUVOS TOLIMOJO ŠAUDYMO FEDERACIJOS TAURĖ 2018

LIETUVOS TOLIMOJO ŠAUDYMO FEDERACIJOS TAURĖ 2018

LIETUVOS TOLIMOJO ŠAUDYMO FEDERACIJOS TAURĖ 2018

Data ir laikas: 2018 m. spalio 27 d., 9.00–17.00 val.

Vieta: Gaižiūnų poligonas, Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos mstl.:  ŽEMĖLAPIS

Mandatinė komisija ir instruktažas – 9.00–9.45 val.

Varžybų atidarymas – 10.00 val.

Apdovanojimai ir varžybų uždarymas – 16.00–17.00 val.

Dalyvių skaičius ribojamas – ne daugiau kaip 50 dalyvių.

Dalyvavimas nemokamas.

Registracija: visi dalyviai turi registruotis iš anksto iki š. m. spalio 26 d. internetu, užpildant registracijos formą. REGISTRACIJA SUSTABDYTA PASIEKUS MAKSIMALŲ DALYVIŲ SKAIČIŲ.

Varžybų dieną registracija nevyks. (Atvykęs į šaudyklą registracijos vietoje kiekvienas dalyvis privalo pateikti ginklo leidimą ir pasirašyti instruktavimo žurnale.)

Varžybų tvarka: varžybos asmeninės pagal F-Class taisykles.

Snaiperinio ir taiklaus šaulio šaudymo rungtis – varžybos vyksta pagal F-CLASS varžybų taisykles: http://www.f-class.lt

1 pratimas. 300 metrų atstumu į F-CLASS taikinį, 3 bandomieji šūviai, 15 įskaitinių šūvių.

2 pratimas. 500 metrų atstumu į F-CLASS taikinį, 3 bandomieji šūviai, 15 įskaitinių šūvių.

3 pratimas. 600 metrų atstumu į F-CLASS taikinį, 3 bandomieji šūviai, 15 įskaitinių šūvių.

Šaudymo procedūra:

 Varžybų dalyvis po teisėjo komandos „Išimti ginklus“ turi 4 minutes šaudymo pozicijai užimti ir ginklui paruošti.

 Po teisėjo komandos „Ugnis“ bandomiesiems šūviams skiriama 3 minutės.

 Po teisėjo komandos „Stop“, šauliai atsistoja ir atsitraukia nuo ginklų iki tol, kol teisėjų bus pažymėti bandomieji šūviai ir bus duota komanda „Į šaudymo poziciją“.

 Šaulys turi 1 minutę taikiklio korekcijoms.

 Po teisėjo komandos „Ugnis“ pradedama įskaitinė serija. Laikas – 12 minučių. Po 12 min.teisėjas duoda komandą „Stop“. Šaudymas baigiamas.

Šioje rungtyje F-Class įrangos apribojimai NETAIKOMI.

Dalyviams, užsiregistravusiems Lietuvos F-Class čempionatui – šios varžybos yra trečias čempionato turas, taikant pilnas F-Class taisykles. 


REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS

Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų.
Taikinyje radus daugiau šūvių negu numatyta – anuliuojami geriausi pataikymai.

Šaudymo tvarka ir bendrosios taisyklės

1. Šaudoma pagal numerius. Kiekvienas šaulys turi turėti matomą numerį.

2. Jei šaulys jam skirtu laiku nepasirodo ties šaudymo linija, ta rungtis vertinama kaip neatlikta. Kitame etape dalyvauti galima.

3. Šauliai ties ugnies linija turi būti pasiruošę šūviui ir pradėti šaudyti iškart po šaudymo vadovo komandos „Ugnis“.

4. Šaudymo metu užstrigus ginklui, šaulys tvarko ginklą savarankiškai.

5. Apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų dalyviai yra diskvalifikuojami.

6. Visi šaunamieji ginklai, net neužtaisyti, turi būti atidžiai prižiūrimi šaulio, nešiojamidėkluose. Kai šaulys nesinaudoja ginklu, jį turi laikyti dėkle ar panašioje saugioje vietoje. Kitų šaulių ginklai negali būti liečiami be savininko leidimo. Bet koks šaulio bandymas naudoti užtaisytą ginklą prieš komandą „Ugnis“ ir po komandos „Nutraukti šaudymą“ nutraukiamas, šaulyspašalinamas iš varžybų. Jei šaudymas dėl kokių nors priežasčių būtų sustabdytas, ginklas iškart turi būti ištaisomas atidarant spyną ir neužtaisomas pakartotinai be teisėjo leidimo.

7. Šauliai šaudymo vietoje privalo dėvėti ausines arba atitinkamas ausų apsaugos priemones. Šaudymas ne į taikinius yra draudžiamas. Šauliai varžybų metu negali šaudyti į kitų šaulių taikinius.

8. Ties ugnies linija šaulio vietoje šaudymo metu gali būti tik šaulys ir jo asistentas  t. y. daugiausia 2 žmonės.

9. Dalyvaudami varžybose, dalyviai deklaruoja, kad yra susipažinę su saugaus elgesio su ginklu taisyklėmis ir prisiima visišką atsakomybę už savo veiksmus nelaimingo atsitikimo atveju.

10. Visi šauliai, dalyvaujantys varžybose, turi susipažinti su šiomis taisyklėmis ir įsipareigotijų laikytis. Bet koks šaulio elgesys, teisėjo įvertintas kaip pavojingas, gali būti nutrauktas, o šaulyspašalinamas iš varžybų be atskiro įspėjimo. Jei teisėjas pastebi, kad šaulys sąmoningai atidėlioja šūvį ar kaip kitaip nesportiškai elgiasi, gali jį diskvalifikuoti. Numerių neturintys šauliai yra diskvalifikuojami.

Teisėjavimas

Teisėjai stebi, ar laikomasi taisyklių, kontroliuoja, kad žiūrovai netrukdytų šauliams.
Teisėjai yra atsakingi už taikinių patikrinimą (ar jie atitinka reikalavimus) prieš šaudant.Teisėjai taip pat atsakingi už šaudymo vadovo informavimą apie pasirengimą konkrečiosrungties varžyboms, kad šaudymo vadovas galėtų pradėti šaudymą duodamas komandas „Ugnis“, „Nutraukti ugnį“, „Ginklus ištaisyti“, kad šaudymas vyktų sklandžiai. Teisėjai ir šaudymo vadovaituri stebėti, kad ginklai būtų laikomi ir nešiojami tinkamai, nekeltų pavojaus aplinkiniams.

REGISTRACIJA SUSTABDYTA PASIEKUS MAKSIMALŲ DALYVIŲ SKAIČIŲ.