TYKANTI LAPĖ 2017

TYKANTI LAPĖ 2017

TOLIMO ŠAUDYMO VARŽYBOS „TYKANTI LAPĖ 2017“

VARŽYBŲ VIETA: VOLLIT ŠAUDYMO CENTRAS, Strazdai, Šiaulių rajonas.
VARŽYBŲ DATA IR LAIKAS: 2017 m. lapkričio mėn. 12 dieną, 9.30 val.
VARŽYBŲ ATIDARYMAS: 2017 m. lapkričio mėn. 12 dieną, 9.00 val.
DALYVIŲ REGISTRACIJA IR INFORMACIJA: išankstinė registracija iki lapkričio mėn. 10 dienos 15.00 val. internetu svetainėje www.vollit.lt Mokestis mokamas pavedimu į VšĮ “VOLLIT šaudymo centras“ sąskaitą LT92 4010 0442 0108 2112 LTL, AB DNB bankas, banko kodas 40100. Grafoje “Mokėjimo paskirtis” nurodyti “Startinis mokestis šaudymo varžyboms Tykanti lapė 2017“.

Užsiregistravus 36 dalyviams registracija bus nutraukta.

Varžybose bus leidžiama šaudyti visais ginklais ir jų priedais kurių nedraudžia LR ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas.

Koreguotojai-stebėtojai draudžiami.
STARTINIS MOKESTIS: 40,00 eurų.
ŠAUDYMO EILIŠKUMAS: šaudymo eiliškumas nustatomas burtų keliu.

VARŽYBŲ EIGA:
1. Pirmas etapas. Laiko limitas – 12 minučių.
Ugnies linijoje iš karto šaudo 12 dalyvių. Kiekvienas dalyvis su savimi turi turėti po 20 šovinių. Šoviniai prieš šaudymo pradžią dedami į dėžutę ir teisėjo suskaičiuojami.
100 metrų atstumu šaunama į penkias 5,5 cm skersmens dūžtančias lėkštutes.
200metrų atstumu šaunama į penkias 10,5 cm skersmens dūžtančias lėkštutes.
300 metrų atstumu šaunama vieną 15×45 cm skersmens krintantį metalinį
taikinį. Tik numušus dūžtančius ir krintantį taikinį penki šūviai šaunami į popierinį F- Class 300 taikinį. Radus popieriniame taikinyje daugiau nei penkias pradaužas, didžiausi taškai nubraukiami .
Už kiekvieną numuštą dūžtantį ar krintantį taikinį skiriami 5 taškai.
Maksimalus surinktų taškų skaičius, šaunant į dūžtančius ir krintantį taikinius – 55 taškai. Maksimalus surinktų taškų skaičius šaudant į popierinį taikinį –25 taškai.

Už kiekvieną nepanaudotą šovinį skiriami 2 taškai.
Maksimaliai pirmame etape galima surinkti 55+25+8. Viso 88 taškai.

2.Antras etapas. Laiko limitas 12 minučių.
Ugnies linijoje šaudo 9 dalyviai. Kiekvienas dalyvis turi turėti po 14 šovinių. Bus šaunama į krintančius metalinius taikinius 400, 450, 500,660 metrų atstumais. 5 šūviai šaunami į taikinį F- Class 500 ir penki šūviai į popierinį taikinį F- Class 660. Šaudymo eiliškumą pasirenka pats dalyvis.
Už numuštus krintančius taikinius 400,450,500 metrų atstumais skiriama po penkis taškus,o už numuštą krintantį taikinį 660 metrų atstumu skiriama 10 taškų. Radus taikinyje F- Class 500 ir 660 daugiau nei penkias pradaužas, didžiausi taškai bus nubraukiami. Maksimalus surinktų taškų skaičius antrame etape – 15+25+10+25 taškų. Viso 75 taškai.

Varžybas laimi dalyvis surinkęs daugiausiai taškų pirmame ir antrame etape.
Maksimaliai varžybose galima surinkti 163 taškus.
Varžybų dalyviams surinkus vienodai taškų, aukštesnė vieta bus skiriama tam, kuris surinks daugiau X 660 , 500 , 300 metrų atstumais šaudant į F-Class popierinius taikinius.

Dalyvis tik kliudęs, bet visai nenumušęs krintančio taikinio apie tai privalo pranešti teisėjams, iškart po šaudymo, priešingu atveju bus laikoma, kad taikinys nenumuštas.

DALYVIAI: varžybose gali dalyvauti visi šauliai turintys galiojančius leidimus šautuvui arba turintys šaudymo sporto organizacijos nario pažymėjimą.

APDOV ANOJIMAI:
Individuali įskaita : 1-3 vietas laimėję dalyviai apdovanojami taurėmis, medaliais ir prizais.

4-6 vietas laimėję dalyviai apdovanojami medaliais.

Po apdovanojimų vyks loterija, kurioje bus galima laimėti čekų firmos FOMEI žiūronus ir daug įvairių kitų prizų.

Visi varžybų dalyviai bus pavaišinti karšta, organizatorių virta ant laužo, medžiotojų sriuba.

ORGANIZATORIAI PASILIEKA TEISĘ KEISTI VARŽYBŲ NUOSTATUS IR TVARKĄ. Telefonas pasiteiravimui: 868756534, Gintautas arba gintas@vollit.lt.