LIETUVOS TOLIMOJO ŠAUDYMO FEDERACIJOS TAURĖ 2019

LIETUVOS TOLIMOJO ŠAUDYMO FEDERACIJOS TAURĖ 2019

LIETUVOS TOLIMOJO ŠAUDYMO FEDERACIJOS TAURĖ 2019

Data ir laikas: 2019 m. spalio 19 d., 9.00–17.00 val.

Vieta: Gaižiūnų poligonas, Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos mstl.:  ŽEMĖLAPIS

Mandatinė komisija ir instruktažas – 9.00–9.45 val.

Varžybų atidarymas – 10.00 val.

Apdovanojimai ir varžybų uždarymas – 16.00–17.00 val.

Dalyvių skaičius ribojamas – ne daugiau kaip 40 dalyvių.

Dalyvavimas nemokamas.

Registracija: visi dalyviai ir žiūrovai turi registruotis iš anksto iki 2019m. spalio 15 d. internetu, užpildant registracijos formą.

DALYVIŲ REGISTRACIJA BAIGTA.

ŽIŪROVO REGISTRACIJA.

REGISTRACIJA BUS SUSTABDYTA PASIEKUS MAKSIMALŲ DALYVIŲ SKAIČIŲ.

Varžybų dieną registracija nevyks. (Atvykęs į šaudyklą registracijos vietoje kiekvienas dalyvis privalo pateikti ginklo leidimą ir pasirašyti instruktavimo žurnale.)


Snaiperinio šaudymo rungtys (Bolt Action):

1 pratimas COLD SHOT.

Atstumas: 500 metrų

Taikinys: Kahles A3

Šuvių skaičius: 1

Laikas pratimui: 10 sek.

TAŠKAI: Pagal taikinį X 50 (maksimalus rezultatas 500)

2 pratimas RUN SHOOT RUN.

Atstumas: 700 metrų

Taikinys: ICFRA FC 500.

Šuvių skaičius: 15

Laikas pratimui: 5 min.

TAŠKAI: Pagal taikinį X 7 (maksimalus rezultatas 525)

3 pratimas 1KM.

Atstumas: 1000 metrų

Taikinys: ICFRA FC 500.

Šuvių skaičius: 10

Laikas pratimui: 5 min.

TAŠKAI: Pagal taikinį X 10 (maksimalus rezultatas 500)

4 pratimas THUNDER.

Atstumas: 500 metrų

Taikinys: Kahles A3

Šuvių skaičius: neribotas

Laikas pratimui: 1 min.

TAŠKAI: Pagal taikinį X 5


Taiklaus šaulio šaudymo rungtys (Semi-Auto): 

1 pratimas COLD SHOT.

Atstumas: 500 metrų

Taikinys: Kahles A3

Šuvių skaičius: 1

Laikas pratimui: 10 sek.

TAŠKAI: Pagal taikinį X 50 (maksimalus rezultatas 500)

2 pratimas RUN SHOOT RUN.

Atstumas: 200 metrų

Taikinys: Senas Vilkas 200m.

Šuvių skaičius: 15

Laikas pratimui: 5 min.

TAŠKAI: Pagal taikinį X 20 (maksimalus rezultatas 600)

3 pratimas 100m.

Atstumas: 100 metrų

Taikinys: Senas Vilkas 100m.

Šuvių skaičius: 10

Laikas pratimui: 5 min.

TAŠKAI: Pagal taikinį X 50 (maksimalus rezultatas 500)

4 pratimas THUNDER.

Atstumas: 500 metrų

Taikinys: Kahles A3

Šuvių skaičius: 15

Laikas pratimui: 1 min.

TAŠKAI: Pagal taikinį X 5


Visose rungtyse įrangos apribojimai NETAIKOMI.


REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS

Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų.
Taikinyje radus daugiau šūvių negu numatyta – anuliuojami geriausi pataikymai.

Šaudymo tvarka ir bendrosios taisyklės

1. Šaudoma pagal numerius. Kiekvienas šaulys turi turėti matomą numerį.

2. Jei šaulys jam skirtu laiku nepasirodo ties šaudymo linija, ta rungtis vertinama kaip neatlikta. Kitame pratime dalyvauti galima.

3. Šauliai ties ugnies linija turi būti pasiruošę šūviui ir pradėti šaudyti iškart po šaudymo vadovo komandos „Ugnis“.

4. Šaudymo metu užstrigus ginklui, šaulys tvarko ginklą savarankiškai.

5. Apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų dalyviai yra diskvalifikuojami.

6. Visi šaunamieji ginklai, net neužtaisyti, turi būti atidžiai prižiūrimi šaulio, nešiojamidėkluose. Kai šaulys nesinaudoja ginklu, jį turi laikyti dėkle ar panašioje saugioje vietoje. Kitų šaulių ginklai negali būti liečiami be savininko leidimo. Bet koks šaulio bandymas naudoti užtaisytą ginklą prieš komandą „Ugnis“ ir po komandos „Nutraukti šaudymą“ nutraukiamas, šaulys pašalinamas iš varžybų. Jei šaudymas dėl kokių nors priežasčių būtų sustabdytas, ginklas iškart turi būti ištaisomas atidarant spyną ir neužtaisomas pakartotinai be teisėjo leidimo.

7. Šauliai šaudymo vietoje privalo dėvėti ausines arba atitinkamas ausų apsaugos priemones. Šaudymas ne į taikinius yra draudžiamas. Šauliai varžybų metu negali šaudyti į kitų šaulių taikinius.

8. Ties ugnies linija šaulio vietoje šaudymo metu gali būti tik šaulys ir jo asistentas  t. y. daugiausia 2 žmonės.

9. Dalyvaudami varžybose, dalyviai deklaruoja, kad yra susipažinę su saugaus elgesio su ginklu taisyklėmis ir prisiima visišką atsakomybę už savo veiksmus nelaimingo atsitikimo atveju.

10. Visi šauliai, dalyvaujantys varžybose, turi susipažinti su šiomis taisyklėmis ir įsipareigotijų laikytis. Bet koks šaulio elgesys, teisėjo įvertintas kaip pavojingas, gali būti nutrauktas, o šaulyspašalinamas iš varžybų be atskiro įspėjimo. Jei teisėjas pastebi, kad šaulys sąmoningai atidėlioja šūvį ar kaip kitaip nesportiškai elgiasi, gali jį diskvalifikuoti. Numerių neturintys šauliai yra diskvalifikuojami.

Teisėjavimas

Teisėjai stebi, ar laikomasi taisyklių, kontroliuoja, kad žiūrovai netrukdytų šauliams.
Teisėjai yra atsakingi už taikinių patikrinimą (ar jie atitinka reikalavimus) prieš šaudant.Teisėjai taip pat atsakingi už šaudymo vadovo informavimą apie pasirengimą konkrečiosrungties varžyboms, kad šaudymo vadovas galėtų pradėti šaudymą duodamas komandas „Ugnis“, „Nutraukti ugnį“, „Ginklus ištaisyti“, kad šaudymas vyktų sklandžiai. Teisėjai ir šaudymo vadovai turi stebėti, kad ginklai būtų laikomi ir nešiojami tinkamai, nekeltų pavojaus aplinkiniams.

REGISTRUOTI DALYVIAI:

Kazys L
Mindaugas S
Marek G
Kostas I
Mark D
Sigitas M
Tomas Č
Miroslavas M
Dainius B
Eduardas M
Janis S
Janis L
Olegas T
Vytautas G
Kaspars L
Liudas P
Ernestas K
Vitoldas P
Marius Č
Marius V
Žygimantas B
Petras S
Martynas S
Egidijus B
Mantvydas L
Svajūnas R
Artur S
Jurij S
Artiom Ž
Henrikas G
Darius B
Dainius D
Eimantas J
Artūras R
Aurimas P