NUORODOS

ICFRA

ICFRA (International Confederation of Fullbore Rifle Associations) – yra tarptautinė tolimojo šaudymo asociacijų konfederacija. ICFRA yra vienintelė organizacija kontroliuojanti tolimojo šaudymo sportą bei atskiras jo disciplinas visame pasaulyje. Pagal ICFRA taisykles ir reikalavimus yra vykdomos F-Class ir kitos tolimojo šaudymo varžybos visame pasaulyje. ICFRA nariais yra Jungtiniu Amerikos Valstijų, Didžiosios Britanijos, Kanados, Vokietijos, Pietų Afrikos Respublikos, Italijos, Australijos ir kitų šalių tolimojo šaudymo asociacijos, tame tarpe ir Lietuvos tolimojo šaudymo federacija.

F-CLASS TAISYKLĖS ICFRA 2018

F-CLASS šaudymo varžybų taisyklės LT.

Taikinių lentelės (plot sheets)

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS

Šio įstatymo tikslas – reglamentuoti ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų apyvartą siekiant užtikrinti žmogaus, visuomenės ir valstybės saugumą. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų klasifikavimo į kategorijas nuostatas, ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų apyvartos ir apyvartos kontrolės teisinius pagrindus ir subjektų, kurių veikla susijusi su ginklais ir šaudmenimis, teises ir pareigas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas nustato kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos teisinius pagrindus, valstybės institucijų kompetenciją kūno kultūros ir sporto srityje, reglamentuoja profesionalųjį sportą, suteikia teisines garantijas šalies gyventojams praktikuoti kūno kultūrą ir sportą, reguliuoja kitus santykius, susidarančius kūno kultūros ir sporto srityje.

LIETUVOS TOLIMOJO ŠAUDYMO FEDERACIJOS ĮSTATAI

Pagrindinis Federacijos tikslas yra koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, atstovauti Lietuvos Respublikos tolimojo šaudymo sporto šaką bei jos disciplinas (F-Class, Precision Rifle, Benchrest bei kitas priskiriamas tolimojo šaudymo sportui) tarptautinėse bei Lietuvos organizacijose, puoselėti, vystyti ir skatinti tolimojo šaudymo sportą bei jo disciplinas (F-Class, Precision Rifle, Benchrest bei kitas priskiriamas tolimojo šaudymo sportui) Lietuvoje.

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO ĮSAKYMAS DĖL ŠAUDYKLŲ

Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimai bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tirų, šaudyklų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus bei ginklų naudojimo ir nuomojimo tire, šaudykloje tvarką.

BLACKJACK

Maksimalus šūvių skaičius: 21. Maksimali taškų suma: 21. Laiko limitas: 21min. Į kiekvieną kortos akį šaunama vieną kartą. 1 pataikymas į kortos akį lygus +1 taškui. 1 nepataikymas lygus -1 taškui.
Jei taikinyje yra daugiau nei 21 šūvis, kiekvienas papildomas šūvis skaičiuojamas – 1. Šaudoma tik kulkomis. Kalibrai ir ginklai neribojama. Šaudymo distancija: 100m. 

PARAMA

Lietuvos tolimojo šaudymo federacijai galima teikti tolimojo šaudymo sporto plėtrai bei organizacijos veiklai vykdyti.