PRS oficialiai jau Lietuvoje

PRS oficialiai jau Lietuvoje

PRS tai yra trečia iš trijų tolimojo šaudymo tarptautinių organizacijų, kuri sveikina Lietuvą prisijungus į tarptautinį tolimojo šaudymo sportą. LIETUVOS TOLIMOJO ŠAUDYMO FEDERACIJA yra pripažinta ir deleguota atstovauti regione visų trijų tolimojo šaudymo disciplinų organizacijų : FCLASS , TCLASS , PRS .

LIETUVOS TOLIMOJO ŠAUDYMO FEDERACIJA baigė atestavimo procedūras ir  pasirašė sutartį su Precision Rifle Series (PRS).
LIETUVOS TOLIMOJO ŠAUDYMO FEDERACIJA tapo oficialiu PRS šaudymo sporto disciplinos atstovu Baltijos regione.
Baltijos regiono sportinikai turės galimybę dalyvauti oficialiuose PRS turnyruose ir būti reitinguojami oficialiame PRS reitinge.
Norime atkreipti dėmesį kad PRS, tiek pats sportas visa apimtimi, tiek jo formatas, tiek jo ženklas, tiek jo pavadinimas yra PRECISION RIFLE SERIES licenzijuojama nuosavybė, kuri negali būti naudojama komerciniais ar kitais panašiais tikslais be jo savininko ar jo oficialaus atstovo sutikimo.
Akredituoti PRS šaudymo disciplinos oficialias varžybas ar kitą oficialų tolimojo šaudymo renginį galima kreipiantis i LTŠF, dėl varžybų ar renginio sertifikavimo, atitikimo tolimojo šaudymo atskiros disciplinos normoms.
Tokia pati tvarka galioja visose sporto šakose.
Oficialios PRS , T-CLASS ar F-CLASS tolimojo šaudymo  varžybos turi atitikti tos šaudymo disciplinos tarptautines taisykles, kurias esant poreikiui, su regiono instituto (LTŠF) sutikimu, galima  koreguoti pagal to regiono specifiką. 
Varžybų sertifikavimas/akreditavimas yra nemokamas, tai yra viena iš LTŠF pareigų.